Strohplatz

🌓

Geweldloze communicatie training als persoonlijke ontwikkeling


Geweldloze communicatie biedt heldere concepten voor meer zelfcompassie en compassie naar anderen. Nieuwe inzichten en vaardigheden kunnen je houvast, rust en veiligheid opleveren in situaties die voorheen uitdagend waren. Wat vaak als feedback wordt teruggegeven, is dat geweldloze communicatie als erg "transformerend" wordt ervaren. Het geeft concrete lange-termijn antwoorden op de "hoe"-vragen, zoals: hoe blijf je bij jezelf?, hoe heb ik meer zelfliefde?, hoe kom ik weer in verbinding met mijn partner?, hoe communiceer ik zo verbindend mogelijk met mijn kind?, hoe kan ik oprecht luisteren naar een ander?, hoe vul ik niet in voor een ander?

Irritiaties in een relatie, last hebben van zelf-kritiek, de sfeer op werk, een "moeilijk" kind, "aardig doen" en daardoor overslaan wat je zelf wil, een nooit uitgesproken familie ruzie, of: niet voluit durven leven! Diverse situaties waarin gedoe speelt. Hoe los je dit verbindend op? Verbindende Communicatie (ofwel Geweldloze Communicatie, zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg) geeft je houvast om situaties te bekijken en zodanig te communiceren dat de kans op misverstanden en conflicten kleiner wordt. Je leert er achter te komen wat er in jezelf en in de ander speelt, en dat geeft meer verbinding, helderheid en vrijheid.

Enkele voorbeelden van wat we terughoorden van oudcursisten: voor het eerst in meer dan 10 jaar weer met familieleden een gesprek hebben zonder dat het in een discussie eindigt, minder zelfkritiek hebben, een nieuwe verbinding met je partner vinden, durven kiezen voor wat je écht wilt, weer met die "lastige" collega door één door kunnen, gezamelijk durven kiezen voor andere zorg voor je ouders, uit elkaar gaan én in verbinding zijn, voor jezelf durven kiezen in je werk en privé.