Strohplatz

🌓

Professionele ontwikkeling met verbindende communicatie


Also in English
Verbinding is de bouwsteen van iedere samenwerking. In een zakelijke omgeving werken teams en organisaties beter samen bij voldoende onderlinge verbinding, en uiteindelijk brengt dit meer efficiëntie, effectiviteit, én tevredenheid. Een verbindende communicatie training bevordert deze onderlinge verbinding, en daarmee merkbaar betere relaties met collega`s en klanten. Verbindende communicatie biedt concrete handvaten zoals:

We hebben een vervolgtraining en een tiental verdiepende themadagen rondom Geweldloze Communicatie die ook zakelijk populair zijn, waaronder deze: Dit zijn enkele zakelijke themadagen rond Geweldloze Communicatie die we alleen op verzoek geven:

Niels has a quiet, sincere and honest presence that contributed to my trust in our exchange. I find him very open to take feedback and learn. He has very strong values around environment and is prepared to “live” them. He is clear and precise in his expression.

Towe (lees meer feedback)