Strohplatz

ūüĆď

Feedback van cursisten


Feedback van cursisten

Na een verbindende communicatie cursus -of: geweldloze communicatie cursus- vragen we om feedback, zodat we kunnen blijven groeien in lesgeven. Hieronder staat feedback van cursisten die bij Niels Gorisse (Strohplatz) een geweldloze communicatie cursus hebben gevolgd. Uiteraard geldt: "wij van WC-eend adviseren WC-eend".

Dit zijn antwoorden op de vraag van het feedbackformulier: "in hoeverre was je tevreden of ontevreden met de wijze waarop de kandidaat het materiaal presenteerde en reageerde op jouw vragen en zorgen? Wat precies deed of zei de kandidaat, dat bijdroeg aan je tevredenheid of ontevredenheid?"


Niels was sensitief in reacties, goed en precies ingaan op vragen en casuistiek. Checken of het klopte. Samenvatten. Mooi voorbeeld van hoe je met GC kan werken. Ik was er de hele dag helemaal bij en voelde me in contact met trainer en deelnemers. - Gabrielle

Ik vond het een aangename ervaring. Alles verliep vlot, ging goed over van één punt naar het volgende. Vloeiend, maar toch ruimte voor andere aandachtspunten en invalshoeken. Iedereen kreeg voldoende de ruimte en tijd om vragen te stellen of verduidelijkingen te krijgen. De trainer zorgde voor een veilige omgeving waar iedereen zich voldoende op zijn gemak voelde om dit alles toe te laten. - Els

Ik ben erg tevreden over de wijze waarop het materiaal gepresenteerd werd. Het delen van eigen ervaringen van de trainer en het zichtbaar doorlopen van het schema was erg praktisch en waardevol voor mij. Ik heb me vrijwel de hele tijd comfortabel en verbonden gevoeld. - Moniek

Niels is heel rustig en laat je snel op je gemak voelen wat fijn is. Niels zorgde er echt voor dat er verbinding was door de rust die hij uitstraalde en door de dingen die hij zei. Hij nam tijd voor ieders vraag, maar kon ook aangeven wanneer iets niet paste bij de cursus. Ik vond dat het een goede afwisseling van oefeningen en theorie was. - Lore

Niels is a great teacher: warm, considerate, respectful and he explains very well the difficult subject of nonviolent communication. Niels was always ready to reply to our questions and took the time to listen to us. - Emilia

Ik ben zeer tevreden. De trainer gaf ruimte voor vragen en was helder in zijn uitleg. k voelde mij comfortabel en verbonden. De trainer luisterde goed naar de vragen en gaf waardevolle feedback. - Heleen

Het was fijn om de ruimte te voelen om open te zijn en me thuis te voelen. Zeer tevreden omdat er zorg was en alle tijd voor vragen. Zeer verbonden en aanwezig. Ruimte geven en rust. Ik voelde me op mijn gemak, omdat ik niets moest en daardoor bij kon dragen en zelf kon leren. - anoniem

Graag wil ik je zeggen dat voor mij behoeften aan echtheid en bijdragen zijn vervuld op die dag. Dank je voor je openheid ūüėä - Saskia

Niels is een lopend voorbeeld. De theorie en de oefeningen sloten goed op elkaar aan. Niels houdt overzicht, laat merken dat je gehoort wordt en geeft aan wat hij met de vragen doet. - Inge

De training heeft me mooie inzichten gebracht. Communiceren kan ook anders: in verbinding. Niels stond open voor alle vragen. Ik voelde me begrepen, betrokken, op mijn gemak. Daar kan je alleen maar blij van worden. Er was samenhorigheid. Niels gaf aandacht aan iedereen. - Anita

Het volgen van de training was voor mij erg waardevol. Het heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en behoefte aan leren. Naar mijn idee lag er een plan, maar was er voldoende ruimte om daarvan af te wijken en in te spelen op wat de groep graag wilde en dat heb ik als erg prettig ervaren. - Moniek

Ik ervaar het als een gedegen basis/introductie en jouw rustige en to the point bijdrage eveneens. Je leeft zelf voor wat je vertelt: you walk your talk zogezegd en ook d√°t is heel leerzaam, om het jou te horen en zien doen hoe Verbindende Communicatie in de praktijk werkt! - anoniem

Ik voelde me erg comfortabel en goed. De trainer zorgde ervoor dat iedereen zoveel mogelijk respect toonde en empathie voelde voor zichzelf en de ander. Iedereen kon bijdragen, of niet. Alles kon en niets moest. Je werd gestimuleerd om heel kort bij jezelf te blijven en erover te waken dat jouw veiligheid en comfort en noden eerst kwamen en belangrijk waren, zonder dat je de anderen daarbij benadeelde. - Els

Ik ben zeer tevreden. De trainer gaf ruimte voor vragen en was helder in zijn uitleg. Ik voelde mij comfortabel en verbonden. De trainer luisterde goed naar de vragen en gaf waardevolle feedback. - Moniek

Ik ben zeer tevreden over de open houding die ik bij Niels ervoer en zijn betrokkenheid en oplettendheid naar ieder van ons. Ook met zijn syllabus ben ik blij omdat in alle duidelijkheid het ons aangereikte is na te lezen en te oefenen. - anoniem

Mijn tevredenheid over de [algehele] presentatie was 9/10 vooral het dichtbij zichzelf blijven (authentiek) en zijn invoelendheid raakten mij. "Draag zorg voor jezelf". - Michel

Ik ben zeer tevreden hoe Niels het materiaal presenteerde en hoe hij reageerde op vragen die ik had. Ik vond het plezierig om te merken dat er ruimte was om alles te delen wat ik wilde, en dat Niels daar bij stil stond. Ik heb van Niels veel ruimte ervaren. - anoniem

Ik voelde me erg comfortabel, onder anderen doordat ik steeds het gevoel had dat de groep erg veilig was en de kandidaat zich niet boven de groep stelde. Erg prettige manier van benaderen. - Marjon

Het meest "nuttig" was hoe jij zelf af en toe stilstond bij je eigen "overwegingen", en hoe je steeds mogelijke gevoelens en behoeften bij deelnemers checkte. - Constance

Groot inlevingsvermogen, empathisch en uitnodigend. Omzetten naar praktische en leerzame activiteiten door midden van spel en oefeningen en gesprekken. - anoniem

Veilig, zorgzaam - Inge

Hij bewaakt goed ieders veiligheid. Vond het eng in het begin, ben dit niet gewend, maar trainer maakt het je wel comfortabel. - Marc

Zeer tevreden: het komt doorleefd over en je spreekt uit eigen ervaring. Ik merkte dat je echt iedereen zag en ruimte had om te luisteren, je maakte zelfs contact met de observator. Het kwam op mij over alsof je de materie beheerst. - anoniem (collega)

Trainer zeer betrokken, rustig en waardevol. Ik was zeer onzeker, maar voelde me veilig genoeg om te delen. - Him

Ik ben daar heel tevreden over! Wat ik hiervoor al aangaf: "you walk your talk" en geeft daarmee zelf al het levende voorbeeld van verbindende communicatie! Ik heb je als invoelend ervaren, vooral ook als authentiek en integer door het zichtbaar en hoorbaar zoeken naar de juiste en zorgvuldige formulering. - anoniem

Ik heb je ervaren als deskundig en als professioneel, wat je zelf ook zei "alsof je dit al vaker hebt gedaan en niet als allereerste keer".... Mijn oprechte complimenten Niels!

Het was goed en duidelijk materiaal dat ons werd aangeboden.
De trainer bracht op een enthousiaste prettige en duidelijke manier de presentatie over. Duidelijk met handen en voeten. De twee dagen waren dus zo om.

De trainer reageerde prima op mijn vragen en zorgen, ik heb de indruk dat hij zich goed kon verplaatsen/ of betergezegd kon inleven in mijn zorgen, ik voelde me heel veilig en ontspannen en hij merkte ook mijn emoties op, die vaak non verbaal werden beantwoord als zijnde opgemerkt, en er nog op terugkwam.

Ik voelde me zeer comfortabel en verbonden, door de open en uitnodigende houding van Niels. Dit was ook het groepsgevoel dat aan het einde zo geuit werd. - Heleen

De rust in de onderzoekende houding van Niels en de tijd die hij nam voor alles wat wij vroegen of waar we hulp bij nodig hadden, zijn compassie voor als iets niet helemaal volgens de GC ging, zorgde voor een open houding van ieder en dat gaf een groot gevoel van veiligheid en verbondenheid.

Lekker creatief, lekker jezelf zijn!, eerlijk en open reacties. - Martijn

Ik voelde mij gedurende de training 100% mijzelf en ik was kwetsbaar tijdens de training. (Niels straalde wat gespannenheid uit (niet gecheckt bij hem) . Hij vertelde dat het de eerste keer was in deze setting..... ik bemerkte hier kwetsbaarheid wat voor mij het teken was om ook kwetsbaar te zijn die avond.....

Ik ben erg tevreden. Niels Luisterde en speelde, wat mij betreft, goed in op de vragen van deelnemers, liep regelmatig rond om te kijken hoe de oefeningen gingen en deed ook zelf mee.

Ik voelde me comfortabel en verbonden doordat iedereen lekker meedeed, de locatie was erg uniek en gepast. Het hele terrein maakte me blij, was erg laagdrempelig en gemoedelijk.

Niels speelde vaak in op specifieke situaties die cursisten naar voren brachten. Er was veel ruimte voor vragen. Ik vond dat erg prettig en heb er dus veel van geleerd.

De eerste dag gaf mij niet veel nieuwe stof of inzichten. Het was wel nuttig omdat de handouts heldere, frisse bewoordingen bevatten, waardoor de NVC stof concreter te oefenen wordt voor mij. De tweede dag heb ik twee waardevolle oefeningen gehad. Niels begeleidde die met compassie en directheid. Het feit dat hij de oefening jakhals/giraf niet forceerde, maakte dat ik me veilig voelde.

Ik waarder de manier waarop de cursusdagen vloeiend en rustig verlopen. Dit komt denk ik door de open houding van Niels, zijn relaxtheid. Er ontstond een veilige sfeer door zijn eerlijke reacties.

Erg tevreden met de manier waarop Niels de vertaling maakte van theorie naar praktijk. Niels ging steeds op een papier staan zodat duidelijk was wat hij deed in de communicatie. Hij checkt vaak door oogcontact of te vragen bij de deelnemers.

Dank voor de fijne en goede training. Denk echt dat dit mij laat groeien als mens, zodat ik me nog beter kan verbinden met mijn gezin, familie, vrienden en anderen. Dank!

De introduktiedagen van de cursus verbindende communicatie waren heel intensief. Via o.a. grote vloerplaten werd uitgelegd en geoefend om in stappen te denken en te verbinden. Niels, is steeds geinteresseerd in alle vragen en gaat overal op in. Hijzelf komt steeds met duidelijke voorbeelden uit zijn eigen ervaringen. Heel scherp!

Deze cursus heeft mij inzichten gegeven waarmee ik aan de slag kan. Door de theorie, de uitleg van Niels, de oefeningen en datgene dat de cursisten hebben gedeeld. De ruimte die Niels gaf was heel fijn.

Niels has a quiet, sincere and honest presence that contributed to my trust in our exchange. I find him very open to take feedback and learn. He has very strong values around environment and is prepared to ‚Äúlive‚ÄĚ them. He is clear and precise in his expression. - Towe

Ik was blij met hoe je regelmatig bij de groep checkte, bijvoorbeeld in het begin een rondje "hoe zit je erbij", toen checkte je bij de groep of er behoefte was voor een energizer.
Ik werd ook blij van je inlevingsvermogen in een andere deelnemer. Jij suggereerde dat het misschien een goed idee was om de dans te doen om de situatie helder te krijgen ipv de oefening meteen te doen. Dit bleek te kloppen.

Ik vond het fijn dat Niels inging op de vragen van de cursisten. Overal werd op ingegaan niets was te gek en dat is fijn. Ik vond het oefenen van eigen situaties heel spannend maar dankzij Niels zijn support voelde ik me toch heel veilig. - Nina

Niels schept een vertrouwde leeromgeving. Ik voelde me veilig om kwetsbaar te kunnen zijn. - Josje

Ik ben heel tevreden over de trainer. Alle vragen werden volledig beantwoord, de trainer stelde het goede voorbeeld en richtte aandacht op persoonlijke valkuilen. - Caroline

Heel tevreden. De trainer was heel betrokken en zeer zorgzaam in het zorgvuldig zelf consequent toepassen van wat mij verkondigt. Heel comfortabel. - Lidewij

Ik heb me verbonden gevoeld en over het algemeen was wat er gezegd werd door zowel trainer als deelnemers zeer prettig om te ervaren omdat het allemaal in soepelheid verliep, gezamelijk overleg en delen. Iedereen kon daarin mee omdat de sfeer daarvoor zeer goed was. - Wim

Niels is naar mijn mening erg goed in het luisteren en reageren op vragen. Hij probeert je echt te begrijpen. Hij is een mooi voorbeeld van verbindende communicatie. Ik hou van de rust die Niels uitstraalt en binnenbrengt in de groep. Ik voelde me erg verbonden en veilig in de groep; Niels neemt voldoende tijd om stil te staan bij dingen.

Ik ben tevreden over de manier waarop de lessen worden gegeven. Daar is niets mis mee! Heb me verbonden gevoeld en over het algemeen was wat er gezegd werd door zowel trainer als deelnemers zeer prettig om te ervaren omdat het allemaal in soepelheid verliep, gezamelijk overleg en delen.

Het was duidelijk en goed te volgen. De afwisseling van enerzijds theorie en anderzijds praktijk maakten dat je de kans kreeg om het te begrijpen en te ervaren. De voorbeelden maakten het ook duidelijker. Ik voelde me erg comfortabel. Niels zorgt voor een veilige en aangename sfeer, waardoor je je goed kunt voelen en optimaal kunt leren.

Ik ben tevreden met de aanpak. De geschreven cursus is een goede, concrete houvast waardoor je situaties in de praktijk kunt gaan oefenen en proberen toepassen. Die afwisseling tussen uitleg en theorie gevolgd door voorbeelden en zelf toepassen werkt goed voor mij. Niels verduidelijkte moeilijke oefeningen of onderwerpen goed. Ik voelde me comfortabel en ook verbonden met de mensen die aanwezig waren.

Niels was open in zijn gevoelens en behoefte en checkte ook regelmatig bij de groep hoe we erbij zaten. Ik heb me zeker gehoord en gezien gevoeld waardoor ik verbinding heb ervaren. Ik was zeer tevreden over de wijze waarop Niels gebruik maakte van het materiaal. De afwisseling die hij maakte in praktisch bezig zijn, een filmpje kijken en het model gezamenlijk doorlopen was erg waardevol. - Moniek

Niels komt op mij authentiek over en zijn rust, openheid en eerlijkheid dragen bij aan mijn gevoel van veiligheid. Dit was zeer prettig en daardoor voelde ik mij erg comfortabel en verbonden. - Giebels

Ik heb heel veel aan deze cursus. Ik kan verbindende communicatie toepassen in mijn relatie met mijn kinderen in mijn relatie met mijn man, op mijn werk, en in mijn relaties met alle anderen met wie ik mij wil verbinden. De training was nuttig omdat ik heb kunnen oefenen en heb kunnen kijken naar anderen die oefenden. - Judith

Ik voelde me ontspannen en verbonden met het proces. Wat er gebeurde kreeg van Niels een plaats. Ik ben positief over de opgedane inzichten en technieken en overweeg een verdiepingscursus. - Carlo

Ik heb me comfortabel gevoeld. De groep voelde veilig en open in verbinding. Niels gaf daar zelf het goede voorbeeld toe door open en oprecht te zijn zonder oordeel. - Ingrid

Er was voldoende feedback en ruimte voor mijn vragen. Ik voelde me erg confortabel, voede de veiligheid om goed te kunnen oefenen. - Paul

Fijne training, trainer vertelde op een rustige, duidelijke manier, ondersteund met info klapper, en oefeningen. Ik heb de training als heel prettig ervaren, er was snel een groeps saamhorigheidsgevoel, mede door de manier waarop de trainer zich presenteerde. - Debbie

Er was een goede verbinding met elkaar. Vooral het rustige tempo en de mededeling dat je goed voor jezelf moet zorgen waren voor mij belangrijk. - Irma

Je was in verbinding met deelnemers en dat vind ik inspirerend. Kleine groep met met rust, ruimte en de vrijheid om aan te geven wat je nodig hebt. Niets te melden, er was genoeg stof en genoeg oefening. Ik stel feedback van jou Niels erg op prijs. - Bart

Het was een fijne, inspirerende dag. Niels je vertelde nogmaals dat VC èn-èn is; zaterdag bleef die hangen bij mij. Ik heb ook genoteerd: "Empathie krijgen schept ruimte voor VC". Ik ervaar dat tijdens de trainingsdagen van jou. Verder heb ik ruimte /rust ervaren tijdens de laatste oefening. En je was wederom concreet in je voorbeelden. Dank daarvoor. - Saskia

Nuttig om stil te staan bij hoe ik dingen doe en hoe ik over dingen denk. Tevreden met het materiaal en de training, het oefenen. Zeer comfortabel en veilig! - Annemieke

Niels laat merken dat hij mij ziet en hoort, dat alleen al zorgt voor een prettig gevoel. Vragen werden beantwoord, ik voel me gezien en gehoord. De veiligheid in de groep was prettig en voelbaar. - Marieke

Ik heb me veilig en fijn gevoeld tijdens deze training. De trainer heeft daar aan bijgedragen doordat hij expliciet uitsprak dat ieder voor zichzelf mocht zorgen en altijd zijn behoefte mocht uiten. - Judith

He put us at ease, so that taking part in exercises that could have been difficult for us to handle became possible, thanks to his sensitivity and his understanding of the human soul.

At the beginning of the training I was a little nervous, but the calm and confident attitude of Niels put me and the other participants at ease. After a while I could open up and practice, in a way that affected me deeply and positively. - Emilia

Wat ik als zeer prettig ervaar tijdens de training, is dat Niels zorg draagt voor het cre√ęren van (emotionele) veiligheid binnen de groep. Dit doet hij door bij aanvang van de training aan iedereen te vragen of ze datgene wat binnen de groep besproken wordt aan voorbeelden, ook daar blijft. - Moniek

Ik voelde me zeer comfortabel en verbonden tijdens de training. De openheid, plezier en rust die Niels uitstraalt, maar ook de flexibiliteit om de lesstof aan te passen aan de behoeften van de groep, dragen zeker bij aan mijn gevoel van verbondenheid en ervaar ik als erg waardevol. - Giebels

Na deze intensieve oefening waren mijn spieren ontspannen en, ik voelde me 30 kilo lichter! Wat een indrukwekkende sessie was dat!

Niels weet in de ongedwongen setting/omgeving een hele comfortabele sfeer te creeeren, waardoor elke deelnemer een actieve bijdrage kon leveren aan de trainingsdagen. - Kenneth

De training was nuttig omdat ik op deze manier achter het ~waarom~ kom. Ik ben heel tevreden. Ik voelde mij comfortabel en verbonden. De sfeer was dusdanig dat mensen diepe gevoelens durfden te delen. - Annemieke

Een goede oefendag, weer een kans om te verdiepen. Ik ben tevreden omdat jij Niels los bent van het materiaal dat je ook nog zelf samenstelt. Zoals je zelf aangaf: wanneer jullie door iets anders te doen leren op dit moment dan sta ik daar voor open. - Saskia

Je had oog voor iedereen. Er was ruimte voor iedereen. En je was een goed voorbeeld in gc. - Imke

Comfortabel en verbonden. Met elkaar vormden we een fijne, veilige groep. Ik had het idee dat van alles gedeeld kon worden. - Annemieke

De trainer stond open voor input van de groep en was zeer los in ~les~ geven. Dit was een verademing met hoe normaal trainingen gegeven worden. - Rolf

Het was een heel prettige dag. Mogelijk de combinatie van personen, en de wisselwerking met Niels die óók persoonlijke dingen deelde. Dat is juist sterk. - Saskia

Since the training on Sunday I have been feeling much happier than I normally am, I know that I want to keep practising this beautiful method. - Emilia

Gedurende de hele dag voelde ik me gezien en gehoord en werd er na elke vraag die ik stelde dat ook gecheckt. Erg fijn! Ook was ik positief verrast, dat ondanks dat we online waren en de groep elkaar niet eerder gezien had, hoe snel er vertrouwen en veiligheid is, en dat je daardoor heel snel de diepte in kan gaan. Dat we met elkaar die verbondenheid voelden en dat Niels daar ook de ruimte en mogelijkheid in bood. - Petra

De cursus heb ik als zeer leerzaam en interessant ervaren. Als trainer doe je het uitstekend. Ga zo door en blijf bijdragen aan een betere wereld ;). - Krishan

Tevreden: ingaan op inbreng van cursisten, anekdotes geven, practise what you preach. Verbonden wel, genoeg veiligheid door expliciet benoemen aan het begin en de (scary) honesty die je tijdens de training in praktijk brengt. Hierdoor mag jij zijn wie jij bent in de training, en ik ook. - Remco

De cursus heb ik als zeer leerzaam en interessant ervaren. Als trainer doe je het uitstekend. Ga zo door en blijf bijdragen aan een betere wereld ;). - Krishan

Niels reageerde goed op vragen, ging ook integer om met stiltes en wanneer ik niet verder op iets wilde ingaan. Dat vond ik zeer prettig. Ik voelde me zeer comfortabel, met zowel trainer als medecursisten. Daardoor en Niels zijn rotsvaste vertrouwen in geweldloze communicatie maakte het een aangenaam en leerzaam weekend. - Geranne

Voelde me heel veilig en verbonden in deze training, de trainer ging heel respectvol met de cursisten om en gaf hele goede tips en feedback tijdens de training Nogmaals hartelijk dank Niels voor jou zeer waardevolle training. - Mirjam

Het was gemoedelijk, fijne sfeer en veel persoonlijke aandacht. - Bas

Ik heb de sessie als enorm verrijkend ervaren. Ik voelde me welkom en comfortabel. Niels droeg hierbij aan mee door zelf open te zijn over zijn eigen gevoelens en behoeften. En nodigde ons uit / cree√ęrde ruimte voor ons hetzelfde te doen. - Shima

Vorige week merkte ik dat ik bij een tegengestelde gedachte éérst de behoeften ging zoeken, i.p.v. het meteen als een conflict zien. Ook merk ik nu een groot verschil tussen vroeger metéén reageren vanuit mijn gevoel, en nu eerst proberen te luisteren naar de ander. - Susanne

Je hebt de training heel concreet en behapbaar gemaakt met steeds uitleg oefening nabespreking en tussendoor extra uitstapjes. Ik realiseer me nu steeds vaker dat pijnpunten in onze relatie echt helemaal vanuit mij en vanuit mijn behoeften afstammen, en dus helemaal niets met hem te maken hebben. - Sandra

Toen ik daar stond, en ervaarde wat je had uitgelegde, sloeg het in als een bom. Ik heb geen woorden voor hoe waardevol deze ervaring voor mij was. - Gina

Jouw oefening maakte mij duidelijk dat als mensen open en oprecht praten over hun innerlijke gevoel en behoeften, dat het zo makkelijk wordt om de mooiheid in te zien van de ware zelf; alle vooroordelen en aannames over die persoon vallen helemaal weg. - Thijs

Bekijk ons geweldloos communiceren aanbod voor persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling.